Ισχύει Για Ένα. Προγράμματα θεώρηση της Προτεραιότητας Συνέντευξη — Φιλιππίνες (αγγλικά)Τα Προγράμματα Προτεραιότητας Συνέντευξη έχει σχεδιαστεί για να προωθήσουν και να διευκολύνουν το νόμιμο περισσότερες επίσημες πτήσεις των εργαζομένων των εταιρειών που είναι μέλη αυτού του προγράμματος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και τις Φιλιππίνες

Και, στη συνέχεια, να προχωρήσετε στο βήμα

Βήμα: τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά πληρώνετε την εφαρμογή της χρέωσης για την αίτηση βίζας, μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτή την ιστοσελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί το πρόγραμμα — για να Αλλάξετε το Ραντεβού Μου.

Θα πρέπει να παρέχουν τρεις πληροφορίες για το ραντεβού σας θα πρέπει να ορίσετε